Oversættelse

Jeg har mange års erfaringer i at oversætte fra tysk til dansk og fra dansk til tysk – især inden for disse områder: den juridiske verden, byggebranchen, detailhandlen og andre brancher.

Den juridiske verden
Det danske og det tyske juridiske sprog er på nogle områder sammenligneligt og på mange andre overhovedet ikke. Det tyske retsvæsen er væsentligt mere detaljeret end det danske og meget mere omfattende og formelt.

Det kræver indgående kendskab til både den danske og den tyske juridiske verden for at kunne levere en korrekt oversættelse. Efter 11 år i den verden – dels hos Focus Advokater i Danmark og hos Dänische Advokaten i Hamburg har jeg et rigtigt godt grundlag for at levere denne korrekte oversættelse.

Kontakt mig – og jeg sender dig et tilbud på oversættelse. Det kan være oversættelse af kontrakter, konkursdokumenter, processkrifter, dokumenter om GDPR, lovtekster og meget mere.


Byggebranchen
Jeg har mange års erfaringer med oversættelse af byggetekniske tekster – fra tysk til dansk og fra dansk til tysk. Erfaringerne stammer dels fra min tid hos skorstensfirmaet ISOKERN dels fra mine seks år på en større tegnestue i Danmark, som havde kontor i Kiel.

Kontakt mig – og jeg sender dig et tilbud på oversættelse. Det kan være oversættelse af byggemødereferater, byggebeskrivelser, myndighedskorrespondance og meget mere.

Detailhandlen
Jeg blev ansat som en af de første i Lidl Danmark i Kolding og var med i hele den indledende fase – en spændende tid, hvor jeg har lærte meget om detailhandlen – både den danske og den tyske.

Kontakt mig – og jeg sender dig et tilbud på oversættelse. Det kan være oversættelse af undervisningsmateriale til butiksansatte, brugsanvisninger til produkter, emballagetekster, butiksindretning og meget mere.


Andre brancher
Udover de ovennævnte brancher har jeg oversat tekster vedrørende høreapparater, turistbranchen, undervisningsmateriale, gartneribranchen etc.

© Copyright - Oversætter Susanne Wiese Kristensen